การบำรุงรักษาระดับแอนติบอดีในเลือด

วัคซีนได้ปฏิวัติสุขภาพของประชาชนป้องกันการเสียชีวิตนับล้านในแต่ละปีโดยเฉพาะในวัยเด็ก การบำรุงรักษาระดับแอนติบอดีในเลือดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันโรคที่เกิดจากวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ยังมีความแปรปรวนอย่างมากในขนาดและการคงอยู่ของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน ยิ่งไปกว่านั้นระดับแอนติบอดีจะหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากการฉีดวัคซีนด้วยวัคซีนบางชนิดในวัยเด็กตอนต้น

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี boosters เพื่อรักษาการป้องกัน การประกาศให้วัคซีนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและยั่งยืนจากชีวิตในวัยเด็กเป็นองค์ประกอบสำคัญของการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกเพื่อต่อสู้กับภาระของโรคติดเชื้อ กลไกพื้นฐานของการคงอยู่ของแอนติบอดีเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากประสิทธิภาพและการยอมรับของวัคซีนจะได้รับการปรับปรุงหากการป้องกันได้รับการสนับสนุนหลังจากการฉีดวัคซีนในทารกโดยไม่จำเป็นต้องกระตุ้นซ้ำ ๆ ในวัยเด็ก