การเติบโตของการส่งออกที่ตกต่ำ

การเติบโตของการส่งออกที่ตกต่ำโครงการส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้เหลือ 3.8% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4% ขณะนี้ธนาคารกลางคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวเพียง 3% จากปีที่แล้วเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% จากคณะกรรมการนโยบายการเงิน มันอ้างถึงการแก้ไขการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

เวทีในวงจรธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ธนาคารกลางปรับลดประมาณการการเติบโตการนำเข้าเป็น 3.1% จาก 3.8% ประมาณการในปีหน้าคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 3.9 กนง. ที่ประชุมเมื่อวานนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 คณะกรรมการกล่าวถึงความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันจากปัจจัยภายในประเทศ