ความเสี่ยงของการขาดแคลนอาหารทั่วโลก

หัวหน้าหน่วยงานทั้งสามแห่งทั่วโลกเตือนถึงความเสี่ยงของการขาดแคลนอาหารในวันพุธหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากไวรัส coronavirus ได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับการปิดกั้นทำให้การค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่อาหารเป็นไปอย่างเชื่องช้าการซื้ออย่างตื่นตระหนกโดยคนที่ถูกกักขังได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทาน

เนื่องจากชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ตเทในหลายประเทศความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความพร้อมด้านอาหารสามารถจุดประกายคลื่นของข้อ จำกัด การส่งออกสร้างความขาดแคลนในตลาดโลกท่ามกลางการปิดตัวของ COVID-19 ความพยายามทุกอย่างจะต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนทางการค้าเป็นไปอย่างอิสระที่สุดโดยเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนอาหาร