ชี้ไทยขาดคนมีความรู้ด้านเครื่องจักรส่อแววไปไม่ถึง4.0

ปลัดแรงงาน เผย  ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา ต้องการแรงงาน 2.9  หมื่นคน ด้านรักษาการปลัดอุตสาหกรรมชี้ไทยยังขาดคนมีความรู้ด้านเครื่องจักร หากไม่พัฒนาจะไปไม่ถึง4.0  เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จัดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ EEC และเสวนาในหัวข้อ “การขาดแคลนแรงงานและประเภทแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC ปัจจุบันและอนาคต”  

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการสำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC ว่า จากที่กระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ EEC ปี 2561 ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยมีสถานประกอบการประมาณ 26,792 แห่ง  จ.ชลบุรี มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะ คือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 1,833 คน แรงงานกึ่งทักษะ คือจบการศึกษัธยมศึกษาปีที่ ปวส. ปวช.  4,982 คน แรงงานไร้ทักษะ คือจบการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6   8,582 คน ส่วน จ.ระยอง มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะ 1,779 คน แรงงานกึ่งทักษะ 4,043 คน แรงงานไร้ทักษะ 2,560 คน และ จ.ฉะเชิงเทรา มีความต้องการแรงงานมีทักษะ 939 คน แรงงานกึ่งทักษะ 2,559 คน แรงงานไร้ทักษะ 2,575 คน อย่างไรก็ตามในอนาคตกระทรวงแรงงานจะทำการสำรวจความต้องการแรงงานให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านแรงงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews