ถนนที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มุมมองที่สวยงามนี้เป็นรางวัลหลังจากนั่งที่น่าตื่นเต้นบนถนนที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางหลวง Karakoram Highway ป้ายบอกทาง “แผ่นดินถล่ม” หลายแห่งไม่ได้หยุดผู้เดินทางที่อุทิศส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ออกจากเมือง Kashgar ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านตะวันตกที่สุดในจีน ที่ระดับความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่ราบสูง Pamir

น้ำจากทะเลสาบของธารน้ำแข็งสะท้อนให้เห็นถึงเทือกเขาที่ล้อมรอบเหมือนกระจกขนาดใหญ่ เวลาที่ดีที่สุดที่จะไปคือพฤษภาคม – ตุลาคม ไม่มีการขนส่งสาธารณะระหว่าง Kashgar และ Karakul แต่ บริษัท ทัวร์และโรงแรมต่างๆใน Kashgar จำนวนมากจะจัดกลุ่มเล็ก ๆ และการท่องเที่ยวที่กำหนดเองไปยังพื้นที่ดังกล่าว ทะเลสาบอยู่ห่างจากถนน Kashgar ประมาณ 4 ชั่วโมง