ประสิทธิภาพหยุดความคืบหน้ากำลังวิจัยผลของภาวะซึมเศร้า

ทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างไร ยาเสพติดที่มักจะกำหนดไว้สำหรับภาวะซึมเศร้าดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพหยุดความคืบหน้ากำลังวิจัยผลของภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มี PBC และพบกับการค้นพบที่ไม่คาดคิด เขาค้นพบกลุ่มย่อยที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีสุขภาพดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ “ตอนแรกฉันคิดว่าฉันต้องมีข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดของฉันขณะที่ฉันเริ่มมองลึกขึ้น

ฉันตระหนักว่าผู้ป่วยเหล่านี้กำลังรับยา mirtazapine ที่ซึมเศร้าซึ่งดูเหมือนจะมีผลดีต่อโรคตับของพวกเขา” Shaheen กล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ของชุมชนและเป็นสมาชิกของสถาบันโอไบรอันของ CSM เพื่อสาธารณสุข “คุณไม่คาดหวังที่จะหาคนที่มีอาการป่วยเรื้อรังและภาวะซึมเศร้าที่จะมีสุขภาพดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะซึมเศร้า”