พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย

กว่าจะมาเป็นหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับให้เราอ่านแต่ละวัน ไม่ใช่เรื่องง่าย ใครที่อยากรู้ความความเป็นมา และขั้นตอนว่าจะมาเป็นหนังสือพิมพ์ต้องมาที่นี่เลย พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ หนังสือพิมพ์ เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็นสถานที่รวบรวมเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าในวงการหนังสือพิมพ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน จัดแสดงด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ทันสมัย

ประกอบด้วยส่วนจัดแสดง 3 โซนหลักๆ ส่วนแรกนำเสนอเกี่ยวกับ การทำหนังสือพิมพ์ในอดีต โดยจัดแสดงเป็นหุ่นขี้ผึ้งจำลองบรรยากาศสำนักงานหนังสือพิมพ์ การทำงานของนักข่าวในสมัยก่อน ถัดมาแสดงให้เห็นบทบาทของหนังสือพิมพ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประวัติความเป็นมาของผู้มีบทบาทในวงการหนังสือพิมพ์ อาทิ หมอบรัดเลย์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกียรติประวัติบุคคลสำคัญ ของวงการหนังสือพิมพ์นำเสนอด้วย เช่น ประวัติมิชชันนารีกลุ่มแรกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาอย่างหมอบลัดเลย์ ซึ่งได้ทำการออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแบบรายปักษ์ ในสมัยของรัชกาลที่ 3 มีชื่อว่าบางกอกรีคอเดอ (Bangkok Recorder) สุดท้ายคือ ห้องนิทรรศการหนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งจะบอกเล่าถึงความเป็นมาของหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับที่วางแผงมาจนได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วบ้านทั่วเมือง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมความรู้ มีบริการห้องสมุดสำหรับผู้สนใจค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand