มาตรการรุนแรงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติเตือนว่าหากรัฐบาลไม่สามารถเร่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มช่องว่างได้อย่างรวดเร็วโอกาสสุดท้ายในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ไม่สามารถหนีได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนโยบายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกล่าวว่ากรมพัฒนาพลังงานสำรองในประเทศไทยมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ

มีหลายมิติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรัฐบาลต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด Raweewon กล่าวเสริม “ในขณะที่นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในทุกระดับของเศรษฐกิจมาตรการที่รุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” เธอกล่าว “นี่เป็นเหตุผลที่การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกัน [COP24] ในโปแลนด์เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากเนื่องจากผู้นำโลกพยายามที่จะกำหนดนโยบายสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศของตน