อัพเกรดเพื่อลดปริมาณกำมะถันของดีเซล

ยานพาหนะมีราคาแพงกว่าและโรงกลั่นต้องอัพเกรดเพื่อลดปริมาณกำมะถันของดีเซลต่ำกว่า 10 ppm อย่างไรก็ตามด้วยมลพิษทางอากาศน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพสามารถคาดว่าจะลดลง จากรายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ ค่าใช้จ่ายในปี 2017 ทุกไมโครกรัมของPM10 เกินขีดจำกัด

ค่าใช้จ่ายที่ปลอดภัยค่าใช้จ่ายของคนกรุงเทพถึง 18,420,000,000 บาทในค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอากาศจะเพิ่มอายุขัยซึ่งในตัวเองมีค่า รัฐบาลสามารถใช้เงินอุดหนุนโครงการ scrappage ภาษีและการควบคุมทางการเงินอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและเห็นว่านี่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้การปรับปรุงโอกาสในการส่งออกและชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมก็เป็นผลในเชิงบวกอื่น ๆ ที่คาดหวัง Scania ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและหวังว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย