เทคโนโลยีการแก้ปัญหาหมอกควันในกรุงเทพฯ

หลังจากที่เกิดหมอกควันปกคลุมทั่วกรุงเทพฯและภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทุนวิจัยแห่งประเทศไทยได้คิดค้นนวัตกรรมกว่า 60 ชนิดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง นักวิชาการยังลอยความคิดหลายอย่างเช่นการเก็บภาษีเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าสู่ย่านธุรกิจกลางแนะนำไฟฟ้าไมโครบัสและขยายการใช้ระบบตรวจจับหมอกควัน

ที่มีประสิทธิภาพไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศ นายสุทธิพันธุ์จิตต์พิมลมาศผู้อำนวยการสกว. ได้กล่าวถึงนวัตกรรม 62 รายการในการกล่าวเปิดงานสัมมนาเทคโนโลยีการแก้ปัญหาหมอกควันในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์นิทรรศการแสดงรายละเอียดของนวัตกรรมใหม่ สุทธิพันธ์กล่าวว่า TRF สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย จนถึงตอนนี้นักวิจัยได้เกิดเครือข่ายระบบตรวจจับหมอกควันและระบบ GIS ที่มีการทดลองในจังหวัดน่านทางตอนเหนือของอุปกรณ์พกพาในการอ่านดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และ PM 2.5 และ ระดับ PM10 และการออกแบบสำหรับไมโครบัสไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา