เผยสถิติ’คนไทยเตียงหัก’ ยอดหย่าพุ่งทะลุ’1แสนคู่’

เผยสถิติ’คนไทยเตียงหัก’ ยอดหย่าพุ่งทะลุ’1แสนคู่’
แพทย์เผยปี 59 คนไทยหย่าร้างกว่า 1 แสนคู่ แนะครอบครัวใช้กฎ “5 ข้อต้องทำ 8 คำห้ามใช้ ” เรียนรู้สมการชีวิตคู่ผูกรักยืนยง

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ครอบครัวไทยเปราะบางขึ้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพประชากร เพื่อสร้างอนาคตประเทศ จากสถิติประชากรไทยของกระทรวงมหาดไทยล่าสุดในปี 59 พบว่าไทยมีจำนวนครอบครัวทั้งหมด 25 ล้านกว่าครัวเรือน จดทะเบียนสมรสรวม 307,746 คู่ และมีผู้จดทะเบียนหย่า 118,539 คู่ โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 27 ในปี 49 เพิ่มเป็นร้อยละ 39 ในปี 59 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ขนาดครอบครัวต่างจากอดีตที่เป็นครอบครัวขยายมีพ่อแม่ลูก ปูย่า พี่น้องอยู่รวมกันลดลง จำนวนครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันเฉพาะพ่อแม่ลูกมีมากขึ้น ครอบครัวคนไทยยุคใหม่มีความเปราะบางขึ้น และน่าเป็นห่วงต่อปัญหาการหย่าร้างและแยกทางกัน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของลูกตามมาด้วย

“ปัจจัยสำคัญสาเหตุหนึ่งของการหย่า คือ แรงกดดันจากภายนอก เช่น เครียดจากงาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยเฉพาะในคู่สามีภรรยาการสื่อสารเชิงบวกถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา เพราะการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือที่เรียกว่าฟังแล้วปรี๊ดหู มีผลบั่นทอนจิตใจและความรู้สึก อาจทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

น.ต.นพ.บุญเรือง เผยอีกว่า เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและมีความสุข ให้ยึดหลักการร่วมกันสร้างกฎเหล็กในครอบครัวคือ “5 ข้อที่ต้องทำ 8 คำห้ามใช้ ” โดย 5 ข้อที่ต้องทำได้แก่ 1.ร่วมกันสร้างกฎของครอบครัวที่ทุกคนยอมรับได้ 2.มีปัญหาต้องร่วมมือกันแก้ไข อย่าคิดว่าเป็นปัญหาของใคร 3.โต้เถียงได้ แต่ต้องไม่ตะคอกยั่วโมโหอีกฝ่าย 4.เตือนสติตนเอง หยุดพูด เมื่อมีความพร้อมจึงกลับมาพูดกันใหม่ และ5.หันหน้าร่วมกันหาทางแก้ไข

สำหรับ 8 คำพูดที่ห้ามใช้ในครอบครัว มีดังนี้ 1.คำสั่งเผด็จการ เช่น “เงียบไปเลย ทำอย่างนี้สิ” 2.ประชดประชัน เปรียบเทียบ หรือพูดถึงปมด้อย เช่น “ก็เป็นซะแบบนี้ ถึงได้ดักดานอยู่แค่นี้ ถ้าฉันแต่งงานกับแฟนเก่า ป่านนี้คงสบายไปแล้ว” 3.คำพูดท้าทาย เช่น “ถ้าแน่จริงก็เก็บของออกไปเลย เลิกกันดีกว่า” 4. คำพูดเอาชนะ เช่น “ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะแกนั่นแหละ ไม่ใช่ความผิดของฉัน” 5.ขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูดซ้ำ 6.พูดเชิงกล่าวหา 7.พูดหยาบคาย และ8.พูดล่วงเกิน เช่น ดูถูกเหยียดหยามบุพการี ซึ่งคำพูดที่กล่าวมานี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการกระทำ ก่อให้ความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ ขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจทั้ง 2 ฝ่าย เพราะสมการของการใช้ชีวิตคู่ที่สำคัญคือ การรับฟังกันมากขึ้น บวกกับการพูดคุยกัน จะได้ผลเท่ากับความเข้าใจและรักกันมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์