โมเลกุลขนาดเล็กที่ทำให้ทุกเซลล์ในปลาเรืองแสง

เทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อดูเซลล์แบ่งย้ายและเริ่มสร้างอวัยวะในการพัฒนาตัวอ่อนของเมาส์ คราวนี้กลุ่มของเคลเลอร์มุ่งเน้นไปที่ระบบประสาทไม่เพียง แต่ติดตามว่าเซลล์อยู่ที่ไหน แต่ยังทำในสิ่งที่แต่ละคนทำอยู่โมเลกุลขนาดเล็กที่ทำให้ทุกเซลล์ในปลาเรืองแสง ในเซลล์ประสาทของตัวอ่อนพวกเขายังติดตามโมเลกุลที่รายงานกิจกรรมของเซลล์ประสาทรวมทั้งโปรตีนสำคัญจำนวนหนึ่ง

ที่มีอยู่ก็ต่อเมื่อเซลล์ได้ทำหน้าที่เฉพาะอย่างเบาะแสว่าเซลล์นั้นทำอะไรในร่างกาย เมื่อรวมกันแล้วข้อมูลดังกล่าวทำให้ทีมสามารถแยกแยะเซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ และเฝ้าดูเมื่อเซลล์เหล่านี้สันนิษฐานบทบาทของพวกเขาการเคลื่อนไหวของเซลล์ทั้งหมดและติดตามกิจกรรมของเซลล์ด้วยความเร็ว 3 มิติภาพสามมิติต่อวินาที ภาพรวมความละเอียดสูงหลายล้านภาพ อัลกอริทึมที่พัฒนาโดยวรรณและผู้อื่นในห้องปฏิบัติการช่วยให้พวกเขาสร้างเส้นทางของเซลล์ประสาทส่วนบุคคลใหม่ได้พัฒนาเทคนิคการคำนวณสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมของเซลล์ประสาท