ไม่ควรเลือกตัวเลือกการลงคะแนนเสียง: การเลือกตั้ง CHIEF

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งชั้นนำกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลไม่ควรมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ตรวจการซึ่งจะติดตามการเลือกตั้งต่อไป

นายศุภชัยสมาธิรองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อคัดค้านการเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 616 รายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเลือกตั้งทั่วไปต่อไป

แทนที่จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการซึ่งสมาชิกปัจจุบันไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางทหารผู้ตรวจการจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาและผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมตามข้อเสนอของผู้สมัชชามหานาปเดชวิจิตร

ศุภชัยปกป้องการกระทำของคณะกรรมาธิการและวิธีการดำเนินงานปัจจุบันของตนต่อข้อกล่าวหาที่อาจตกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองพลเรือน ผู้ตรวจการเลือกตั้งตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและแจ้งความผิดปกติใด ๆ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ถ้าเห็นได้ชัดว่าผู้ตรวจการไม่โปร่งใสหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผู้บังคับบัญชาการเลือกตั้งจะต้องออกจากตำแหน่งโดยทันทีตามกฎหมาย” เขากล่าว

Mahanop สัปดาห์ก่อนหน้านี้รวบรวมการสนับสนุนจาก 36 สมาชิกสภานิติบัญญัติสำหรับการออกกฎหมายเพื่อ impanel คณะกรรมการใหม่ที่จะผ่านขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เขากล่าวว่าการชุมนุมไม่ได้ตั้งใจที่จะแทนที่ผู้ตรวจสอบที่มีอยู่หากคุณสมบัติของพวกเขาตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เสนอของเขาอย่างไรก็ตาม

อย่างไรก็ตามศุภชัยแย้งว่าผู้ตรวจสอบเดิมอาจไม่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้กรอบเหตุผลของการชุมนุมว่าตนมีสิทธิแก้ไขกฎหมายและเสนอระเบียบใหม่ได้

นอกจากนี้นักการเมืองบางคนให้ความเห็นว่าหากกฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขแล้วแผนงานการเลือกตั้งอาจได้รับผลกระทบ นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระบวนการในการแก้ไขกฎหมายและการคัดเลือกผู้ตรวจสอบอาจทำให้ขั้นตอนต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปล่าช้าซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า