ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยกลางคนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม

การศึกษาได้ติดตามพฤติกรรมการดื่มเหล้า 9,000 คนระหว่างอายุ 35 ถึง 55 ปีและสุขภาพจิตที่ตามมา
จากรายงานระบุว่าการไม่ดื่มเหล้าในวัยกลางคนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้มากเท่าที่ดื่มมากเกินไป

การศึกษาได้สำรวจพฤติกรรมการดื่มเหล้าของข้าราชการลอนดอน 9,000 คนระหว่างอายุ 35 ถึง 55 ปีระหว่าง พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2536

พวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยเฉลี่ยอีก 23 ปี มีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรวม 397 รายที่ระบุผ่านโรงพยาบาลบริการด้านสุขภาพจิตและบันทึกการเสียชีวิต

การตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อังกฤษ (BMJ) พบว่าการหดตัวในช่วงกลางชีวิตมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 45% ของภาวะสมองเสื่อมเมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มระหว่างหนึ่งถึง 14 หน่วยต่อสัปดาห์

กับคนที่ดื่มมากกว่า 14 หน่วยต่อสัปดาห์ความเสี่ยงจากภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 17% โดยเพิ่มทุก 7 หน่วยต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตามผู้เขียนรายงานสรุปว่ากลไกพื้นฐานที่นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้ที่ดื่มหนักและผู้ที่งดเว้นอาจแตกต่างกัน

การศึกษาไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้เสพยาเสพติดก่อนวัยกลางคน