FACEBOOK โชว์เหนือ…สั่งงานคีย์บอร์ดผ่านสมอง

จากงาน F8 2017 วันที่สอง FACEBOOK ได้แสดงผลการวิจัยสุดล้ำ โดยเทคโนโลยีแปลงคลื่นสมองให้กลายเป็นข้อความ เพียงแค่คิดคีย์บอร์ดจะทำงานเอง

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัยถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเราๆ มากขึ้น และดูเหมือนว่า Facebook จะเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใช้งาน ที่บางทีคิดอะไรแล้วก็ลืม หรือกว่าจะจด จะพิมพ์ข้อความตามที่คิดได้ก็ดันลืมไปเสียก่อน จึงได้ประยุกต์แนวคิดด้านใหม่ๆ ผสมผสานก่อให้เกิดความลํ้าหน้าที่สามารถผลิกโฉมอนาคต นั่นก็คือเครื่องมือส่วนติดต่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อสมองตามจุดสำคัญเกี่ยวข้องกับความคิด เพื่อให้เวลาคิดประโยคใดก็สามารถพิมพ์ออกมาทันที
ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการวิจัยของกลุ่ม Building 8 แล็บฮาร์ดแวร์ของ Facebook โดยมี Regina Dugan ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีม ATAP ของกูเกิลและอดีตผู้อำนวยการทีมวิจัยของ DARPA มาคุมทีม และผลลัพธ์ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ด้วยดีโดยพิมพ์ได้ 8 คำต่อนาที อย่างไรก็ตามเธอได้ตั้งเป้าว่าในอนาคตจะพัฒนาให้พิมพ์ได้ต่อเนื่อง 100 คำ/นาที สำหรับการทำงานของเครื่องนี้ใช้วิธีดักจับคลื่นที่ตำแหน่งเฉพาะของสมอง และเทคโนโลยีนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเซ็นเซอร์ให้ดีกว่าเดิม
โดย Mark Zuckerberg เปรียบเทียบเทคโนโลยี speech-to-text ในปัจจุบัน เหมือนการส่งข้อมูลในยุคโมเด็ม แต่เราต้องการอะไรที่เร็วกว่านั้นมาก Facebook จึงมองว่าการให้สมองสั่งพิมพ์ข้อความได้โดยตรง เพียงแค่คุณ “คิด” แล้วด้วยอัตราความเร็วเท่านี้ ก็ถือว่าเร็วกว่าที่เราสามารถพิมพ์บนสมาร์ทโฟนได้ถึง 5 เท่าหากเครื่องมือเหล่านั้นถูกพัฒนามาให้ไร้ข้อผิดพลาด จะกลายเป็นอนาคตของการอินพุตข้อมูลในโลก VR/AR///potatotechs